taukokangas logo FINAL

Tules-kuntoutuskurssit

 

 

Kurssit toteutetaan jaksotettuna 5+5+5 vrk 

 

Kurssi nro 65866   Alaraajat  käynnistynyt  04.06.2018
Kurssi nro 65865   Selkäsairaudet  käynnistyy  10.09.2018Kuntoutujat

Kelan kurssi on tarkoitettu aikuisille työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve, joka tulee olla todettu julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa.

Kurssille valitaan kuntoutujia,

- joilla on asianmukaisesti diagnostisoitu selkäsairaus, niskan hartian tai yläraajan tules-sairaus tai alaraajan suurten nivelten sairaus
- joilla oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
- joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
- jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta
-joiden työ-/-opiskelu- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työssä, kotona ja/tai muissa arkipäivän toimissa. Työ voi aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia ja oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta
- jotka ovat motivoituneet työ-/opiskelu- ja/tai toimintakykynsä parantamiseen sekä elämäntapamuutokseen.

Tavoitteet

Tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisessä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:
-        elämänhallinnan vahvistaminen
-        kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen
-        työssä/arjessa selviytymiskeinojen löytäminen
-        kuntoutusprosessin yhdistäminen kotipaikkakunnalla tai työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa toteutuviin jatkotoimenpiteisiin
-        aktivoituminen käyttämään kotipaikkakunnan palvelu- ja tukiverkostoja

Kurssin sisältö

Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia.Kurssin ohjelma määräytyy lopullisesti osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Kuntoutustiimi

fysiatri, sairaanhoitaja, kaksi fysioterapeuttia, liikunnanohjaaja, ravitsemusterapeutti, sosionomi, työfysioterapeutti

Kurssille hakeudutaan Kelan lomakkeella KU 132, liitteenä lääkärin kirjoittama B-lausunto

 

Yhteyshenkilö kurssilla

Fysioterapeutti Teemu Sorvoja Taukokankaalta puh. 044 4794 792

tai teemu.sorvoja(at)taukokangas.fi.

© Taukokangas 2015