taukokangas logo FINAL

Kelan kurssit

Omaishoitajien kuntoutuskurssi

 

Taukokangas järjestää yhteistyössä Kelan kanssa kuntoutusta omaishoitajille. Kurssi on tarkoitettu päivittäin omaishoitajana toimiville henkilöille, joilla itselläänon jokin sairaus ja /tai mahdollisia uupumisoireita. Omaishoitajat ovat eri ikäisiä työelämässätai työelämästä poissa olevia. Omaishoitajien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä tai kunnan omaishoidon tukea saavia.

Tavoitteet

Kuntoutuskurssintavoitteena on tukea omaishoitajan työ- ja toimintakykyä ja antaa hänelle keinoja oman terveyden ylläpitämiseksi, auttaa häntä tunnistamaan mahdollisetkuormitustekijät ja löytämään ratkaisut niiden helpottamiseksi sekä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia selvitä omaishoitajan työstä.

Kurssin sisältö

Kurssi on kaksiosinen ja se toteutetaan noin puolen vuoden kuluessa. Jaksojen pituudet ovat 5+5 vrk.

Kurssille osallistuu 10 omaishoitajaa.

Yksilötapaamisia ja keskustelutuokioita on mm. sairaanhoitajan, geriatrin, sosionomin ja psykologin, sekä kuntoutujan tarpeen mukaan fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja ravitsemusterapeutin kanssa. Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kurssilla omaishoitaja voi ja yksilötoiminnan avulla arkipäivää helpottaviin toimintatapoihin. Häntä kannustetaan omatoimiseen itsensä hoitamiseen. Kurssiohjelmaan sisältyy myös virkistävää ja rentouttavaa ohjelmaa sekä ohjattua vapaa-ajan toimintaa.

Kuntoutustiimi

Geriatri, geronomi/sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti, liikunnanohjaaja, kuntohoitaja ja vapaa-ajan ohjaaja.

Kurssille hakeutuminen
Kurssille hakeutumiseen tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto ja kuntoutujan (omaishoitaja) itsensä täyttämä Kelan hakemuslomake KU132. Hakemukseen liitetään ajankohtainen, kotikunnan toimijoiden (esim. kotihoidon työntekijä, omaishoidonohjaaja tms.) laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä.

Lisätietoja antaa Taukokankaalta Henna Somppi, puh. 044 4794 718 tai sähköpostilla henna.sompp(at) taukokangas.fi.

 

          

 

Omaishoitajien parikurssi

 

 Osallistujamäärä 8 omaishoitajaa ja 8 hoidettavaa

 

Taukokangas järjestää yhteistyössä Kelan kanssa kuntoutusta parikurssina omaishoitajille ja heidän hoitamalleen aikuiselle omaiselle/läheiselle. Kurssi on tarkoitettu päivittäin omaishoitajana toimiville henkilöille, joilla itsellään on jokin sairaus ja /tai mahdollisia uupu-misoireita. Omaishoitajat ovat eri ikäisiä työelämässä tai työelämästä poissa olevia. Omaishoitajien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä tai kunnan omaishoidon tukea saavia.

 

Tavoitteet

Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea omaishoitajan työ- ja toimintakykyä ja antaa hänelle keinoja oman terveyden ylläpitämiseksi, auttaa häntä tunnistamaan mahdolliset kuormitustekijät ja löytämään ratkaisut niiden helpottamiseksi sekä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia selvitä omaishoitajan työstä. Tavoitteena on tukea omaishoitajan ja hoidettavan päivittäistä yhteiselämän sujuvuutta. Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja.

Kurssin sisältö

Kurssi on kolmiosainen ja se toteute-taan vuoden kuluessa. Jaksojen pituudet ovat 5+5+5 vrk. Kotikäynti toteutetaan 1 kk kuluessa ensimmäisen jakson päättymisestä.

Kurssille osallistuu 8 omaishoitajaa ja 8 hoidettavaa. Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kurssilla omaishoitaja voi tutustua ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla arkipäivää helpottaviin toimintatapoihin. Häntä kannustetaan omatoimiseen itsensä hoitamiseen.

Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja. Kurssiohjelmaan sisältyy myös virkistävää ja rentouttavaa ohjelmaa sekä ohjattua vapaa-ajan toimintaa.

Kuntoutustiimi

Geriatri, geronomi/sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, liikunnanohjaaja, kuntohoitaja ja vapaa-ajan ohjaaja.

 

Kurssille hakeutuminen

Kurssille hakeutumiseen tarvitaan omaishoita-jalle lääkärin kirjoittama B-lausunto ja kuntou-tujan (omaishoitaja) itsensä Kelan paikallistoi-mistossa täyttämä hakemus, lomake nro KU132.

Lisätietoja antaa

Fysioterapeutti Tuula Korkiakoski Taukokankaalta puh. 044 4794 751 tai sähköpostilla
tuula.korkiakoski(at)taukokangas.fi

© Taukokangas 2015