taukokangas logo FINAL

Kuntoutuspalvelut vaikeavammaisille

Vaikeavammaisen henkilön on mahdollista saada lääkinnällistä kuntoutusta Taukokankaalla. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

Taukokankaalla on vaikeavammaisille henkilöille seuraavia kuntoutuspalvelumuotoja:

  • Avoterapiat
  • Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
  • Moniammatillinen yksilökuntoutus

Lisätiedot ja tiedustelut

palvelupäällikkö Elisa Hartikka 044 4794 760

© Taukokangas 2015