taukokangas logo FINAL

Tietoa Kelan harkinnanvaraisista yksilöllisistä kuntoutusjaksoista

Ryhmäytämme yksilöpäätöksillä tulevien kuntoutusjaksoja. Kuntoutukseen kuuluu 4-6 vrk:n aloitusjakso. Aloitusjakson jälkeinen osuus  toteutaan 5+5 vrk:n jaksoissa tai kuntoutujan tarpeiden mukaan.

Neurologinen linja, aloitus tarpeen mukaan
Kuulovammaisten linja, aloitus tarpeen mukan

Neurologinen linja

Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on neurologinen sairaus tai muu sairaus tai vamma, josta aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan harkinnanvaraisen yksilöllisen kuntoutuksen tarve.

Kuntoutujalla voi olla myos muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat sisällöllisesti ja ammatillisesti neurologisten sairauksien kuntoutuksen erityisosaamista. Edellytyksenä on että työ- ja opiskelukykyä tai toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.

Kuulovammaisten linja

Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on kuulovammaisuuteen liittyvä tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen tarve.

Kuntoutujalla voi olla myos muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesesti tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat sisällöllisesti ja ammatillisesti aistivammoihin liittyvän kuntoutuksen erityisosaamista. Edellytyksenä on että työ- ja opiskelukykyä tai toimintakykyä voidaan suunnitellulla kuntoutuksella turvata tai parantaa.

Lisäksi edellytetään, että kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa.

Omaisen osallistuminen

Jos on tarpeen, aikuinen omainen osallistuu kuntoutukseen kuntoutujan lääkärinlausunnossa olevan kuntoutussuunnitelman ja kuntoutuspäätöksen edellyttämällä tavalla. Siksi on tärkeää tuoda esille omaisen osallistumistarve kuntoutukseen hakeutuessa ja keskusteluissa lääkärin kanssa. 
Omaisen kanssa luodaan yhdessä arkeen kuntoutujan kuntoutumista edistäviä toimintatapoja. Omainen saa tietoa ja oppii keinoja, jotka tukevat hänen jaksamistaan ja lisäävät hänen voimavarojaan.

Kuntoutuksen toteutuksesta vastaava moniammatillinen työryhmä

Neurologinen linja
Fysiatri/neurologi, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi ja toimintaterapeutti.
Erityistyöntekijöinä lisäksi: ravitsemusterapeutti, sosionomi,puheterapeutti, seksuaaliterapeutti ja uroterapeutti.
Muu kuntoutushenkilöstö: liikunnanohjaaja.


Kuulovammaisten linja
Yleislääketieteen erikoislääkäri, sosionomi, psykologi ja puheterapeutti.
Erityistyöntekijöinä lisäksi: fysioterapeutti, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja IT-ohjaaja.
Muu kuntoutushenkilöstö: liikunnanohjaaja

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeutumiseen tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto ja kuntoutujan itsensä Kelan paikallistoimistoon täyttämä hakemus Kelan lomakkeella KU132.

Lisätietoja antaa palvelusihteeri Pirjo Rukkinen puh. 044 4794 717 tai sähköpostilla pirjo.rukkinen(at)taukokangas.fi

Kurssipaikka:
Taukokangas Oy
PL 110
Reservikomppaniankatu 11
86300 OULAINEN

Puh. (08) 4794 700
www.taukokangas.fi

© Taukokangas 2015