taukokangas logo FINAL

Yritysinfo

Taukokangas Oy on kotimainen hoiva-, kuntoutus- ja terveyspalveluyritys. Taukokangas tarjoaa monipuolisia kotihoito-, hoiva-, terveys-, kuntoutus- ja tutkimuspalveluita eri asiakasryhmille. Taukokankaan tavoitteena on asiakkaiden terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn edistäminen kaikissa elämäntilanteissa.

Monipuolinen ja aktiivinen kohtauspaikka

Taukokankaalla eri asiakasryhmät ja sukupolvet kohtaavat kitkattomasti ja yhteisin keskusteluaihein. Taukokankaalla on osaamista ja taitoja toimia lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten parissa.

Suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi

Taukokangas-säätiö omistaa Taukokangas Oy:n. Taukokangas Oy on sataprosenttisesti suomalainen yritys, joka toimii vastuullisesti suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Taukokangas kehittää ja tuottaa palveluita ja hyviä käytäntöjä meidän kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi ja koko yhteiskunnan parhaaksi.

Taukokangas on edelläkävijä, jolla on pitkä historia ja vahva arvopohja

Taukokankaalla on pitkä ja arvokas historia. Palvelutoiminta käynnistyi 1987 sotainvalidien hoidolla ja kuntoutuksella. Taukokangas on vuosien saatossa kehittynyt monipuoliseksi terveyden osaamiskeskukseksi, joka on edelläkävijänä kehittänyt ja tuottanut vaikuttavia hoito-, hoiva-, kuntoutus- ja terveyspalveluita kaikille ikäryhmille ja kaikkiin ikävaiheisiin.

Referenssit

Taukokankaan tärkeimmät sopimusasiakkaat ja yhteistyökumppanit:

  • Kela
  • Valtiokonttori
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • Kunnat ja kuntayhtymät
  • Vakuutusyhtiöt
  • Työterveyshuollon palveluita tuottavat yritykset
  • Työvoimahallinto

© Taukokangas 2015